Nổi bật trên Lecttr

Lớp 10

 1. Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Chu kì tế bào Khái niệm Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào. Ví dụ: Tế bào người nuôi cấy trong ống nghiệm có chu kì
 1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
 2. Lớp 10
 3. Vật lý lớp 10
Công Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát: Nếu lực không đổi F tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc thì công của lực F được tính theo công thức: A=
 1. Chương 4
 2. Lớp 10
 3. Toán lớp 10
 4. Đại số
Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng  trong đó là các biểu thức chứa cùng một biến .   Điều kiện xác định của bất phương tr
Tiếp

Lớp 11

 1. B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Hoạt động của tim Tính tự động Tính tự động của tim là khả năng co bóp nhịp nhàng khi tách khỏi cơ thể. Nguyên nhân: Nhờ hệ dẫn truyền tim bao gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puockin. Ý nghĩa: Phẫu thuật ghép tim     C
Tiếp

Lớp 12

 1. Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể Quần thể sinh vật Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh s
 1. Chương IV: Dao động và sóng điện từ
 2. Lớp 12
 3. Vật lý lớp 12
I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường 1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ tại mỗi điểm trong dây dẫn kín có một điện trường mà vectơ cường độ điện cùng chi
 1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Lí thuyết Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Kim loại kiềm Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Kim loại thuộc nhóm IA: liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs), franxi (Fr). Cấu tạo nguyên tử:
 1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Kim loại kiềm Kim loại kiềm là những nguyên tố s, có một electron lớp ngoài cùng, ở phân lớp ns¹. Chúng được gọi chung là các kim loại kiềm do tính tan trong nước tạo dung dịch có tính kiềm mạnh. Các kim loại kiềm là những kim loại rấ
 1. Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Môi trường sống Khái niệm Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, p
 1. Chương IV: Dao động và sóng điện từ
 2. Lớp 12
 3. Vật lý lớp 12
I. Mạch dao động Khái niệm      Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động. Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng không thì mạch là một mạch dao
Tiếp