Bài viết của Nguyễn Nam

  1. Trải nghiệm
Bài tập mẫu: Đối với dạng này, điều tiên quyết ta cần làm là đưa biểu thức về một ẩn. Đến lúc đó ta mới có thể sử dụng đạo hàm để tìm GTLN và GTNN. Ví dụ 1. (Đề đại học khối D – 2009) Cho các số thực không âm x, y
  1. Trải nghiệm
Các phần tử phản động thường tỏ ra thích thú với những lá cờ không còn tồn tại. Dylann Roof, một kẻ theo thuyết ‘Người Da trắng thượng đẳng’, thường đăng những lá cờ đó lên trang Facebook cá nhân của mình. Roof thường đăng Lá