Bài viết của Nguyễn Nam

  1. Chương 3
  2. Hình học
  3. Lớp 11
  4. Toán lớp 11
Bài trước ta đã học về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Để tìm hiểu sâu hơn chương này, ta lại tiếp tục bắt đầu với bài 4: hai mặt phẳng vuông góc thì thế nào? A. Tóm tắt lí thuyết: 1. Góc giữa hai mặt phẳng: Chú ý: Góc g
  1. Không phân loại
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng: (a) Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng: Cho O và đường thẳng d, H là hình chiều của O lên d. Độ dài của đoạn thẳng OH gọi là khoảng cách từ
  1. Chương 3
  2. Hình học
  3. Toán lớp 11
     Bài 2 của chương này có thể xem là một trong những bài quan trọng nhất trong học kì 2 của lớp 11. Ta cần nắm kĩ một số kiến thức của bài trước, đặc biệt là các phép toán trong vector để có thể học tốt ở bài này. A. Ôn tập
  1. Toán lớp 12
1. Phương pháp giải: Nhắc lại tính chất của hàm số mũ: Tính chất của hàm số mũ: Tập xác định của hàm số: D = R. Tập giá trị của hàm số: x > 0. Với a > 1, hàm số luôn đồng biến trên R. Với 0 < a < 1, hàm số