Bài viết của thieungocvy

  1. Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
  2. Trải nghiệm
Chuỗi thức ăn Khái niệm – Là dãy các loài sinh vật có quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn là một mắt xích.  Mắt xích này vừa là thức ăn của mắt xích đứng sau, vừa có nguồn là thức ăn là mắt xíc
  1. Phần 2: Sinh học tế bào
  2. Sinh học lớp 10
  3. Trải nghiệm
Chuyển hóa vật chất và năng lượng Cấu tạo tế bào  – Màng sinh chất. – Chất tế bào: bào quan và bào tương. + Bào quan: Lưới nội chất hạt: tổng hợp protein. Lưới nội chất trơn: giải độc, chuyển hóa đường, tổng hợp l
  1. Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
  2. Sinh học lớp 12
  3. Trải nghiệm
Lưu ý: Trước khi vào bài tập dạng đột biến, các bạn nên xem lại một số kiến thức sau nhé :>– Đột biến – Tóm tắt kiến thức– Cơ chế di truyền cấp độ phân tử – Dạng bài tập thường gặp Đột biến gen  Bài
  1. Sinh học lớp 12
  2. Trải nghiệm
Đừng quên củng cố lại kiến thức của mình cùng Lecttr qua bài “Cơ chế di truyền cấp độ phân tử – Tóm tắt kiến thức” nhé! Nhân đôi DNA  Một số công thức cần nhớ Gọi k là số lần nhân đôi. Số phân tử DNA con được