Hóa học lớp 12

  1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Nhôm Nhôm bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, ký hiệu: Al. Nhôm là nguyên tố phổ biến sau oxi và silic, và là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Nhôm có số nguyên tử là 13.
  1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
  2. Hóa học lớp 12
  3. Lớp 12
Kim loại kiềm thổ Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Các kim loại kiềm thổ Kim loại kiềm thổ là một dãy các nguyên tố thuộc nhóm IIA Gồm các nguyên tố: beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba), radi (Ra) Beri K
  1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Lí thuyết Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Kim loại kiềm Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Kim loại thuộc nhóm IA: liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs), franxi (Fr). Cấu tạo nguyên tử:
  1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Kim loại kiềm Kim loại kiềm là những nguyên tố s, có một electron lớp ngoài cùng, ở phân lớp ns¹. Chúng được gọi chung là các kim loại kiềm do tính tan trong nước tạo dung dịch có tính kiềm mạnh. Các kim loại kiềm là những kim loại rấ