Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối ngày 16/3/2020
Chào mừng và cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Lecttr. Lecttr là một tổ chức hoạt động trên Internet có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh do tổ chức Lớp 6/7 TK điều hành. Bằng việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Lecttr, bạn phải tuân theo điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Những điều quan trọng nhất

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Lecttr tức là bạn đã đồng ý với điều khoản của chúng tôi mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào. Những điều khoản này là điều khoản chung áp dụng cho tất cả sản phẩm của Lecttr vì vậy bạn cần đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng dịch vụ để không gặp các vướng mắc về sau. Nếu bạn không đồng ý, xin hãy ngưng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi bằng cách thoát khỏi đây.

Nếu có bất kỳ điều gì thay đổi về điều khoản dịch vụ, Lecttr sẽ thông báo tới bạn thông qua email và thông báo tại trang chủ trước khi có hiệu lực. Vì vậy, bạn đồng thời tuân thủ theo điều khoản sử dụng dịch vụ đã được sửa đổi trước khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Lecttr.

Nếu có bất kỳ điều gì thay đổi về điều khoản dịch vụ, Lecttr sẽ thông báo tới bạn thông qua email và thông báo tại trang chủ trước khi có hiệu lực. Vì vậy, bạn đồng thời tuân thủ theo điều khoản sử dụng dịch vụ đã được sửa đổi trước khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Lecttr.

Mô tả dịch vụ

Lecttr cung cấp người dùng truy cập vào nền tảng chia sẻ kiến thức, người dùng có thể duyệt và xem các bài viết, tài liệu, hình ảnh và video. Bằng việc sử dụng những dịch vụ nói trên, bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ.

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của người dùng, vì vậy các thông tin riêng tư của bạn sẽ được bảo vệ và không bí bán hay tiết lộ với bên thứ ba nào, trừ khi được bạn cho phép công khai. Điều khoản về riêng tư của chúng tôi được công bố tại trang này, nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hay thắc mắc nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Trách nhiệm khi đăng ký

Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Lecttr có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, Lecttr có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Lecttr quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch vụ và/hoặc Nội dung nào có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch vụ và/hoặc Nội dung có phù hợp với bạn hay không.

Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản Điều khoản dịch vụ này.

Trách nhiệm của người dùng

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, nội dung tìm kiếm, thông tin trên trang hỏi đáp, câu trả lời, câu hỏi, âm thanh, hình ảnh, hình họa, video, tin nhắn, hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là “Nội dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Lecttr , phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội dung mà bạn đăng tải, gửi qua tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác qua Dịch vụ. Lecttr không kiểm soát hoặc theo dõi Nội dung được đăng qua Dịch vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu và xác nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ bạn có thể tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, Lecttr hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội dung được đăng, gửi qua tin nhắn, thông tin diễn đàn hoặc phương thức khác qua Dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

(a). đăng tải câu dịch hỗ trợ, gửi thư tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Lecttr, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền tải qua Dịch vụ;

(e). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (chẳng hạn như mua sắm, rao vặt) được dành riêng cho mục đích đó;

(h). đăng tải, gửi tin nhắn, tham gia diễn đàn hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình “chạy” nhanh hơn những người sử dụng Dịch vụ khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;

(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch vụ;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;

(l). “theo lén” hoặc quấy rối người khác;

(m). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch vụ hoặc ở nơi khác;

(n). thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.

Bạn xác nhận rằng Lecttr có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội dung, nhưng Lecttr và những người được ủy quyền của mình sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung nào (cho dù bạn có phải là người cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn, vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội dung đó. Về vấn đề này, bạn xác nhận rằng bạn có thể không phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào do Lecttr thiết lập hoặc được gửi cho Lecttr .

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Lecttr có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý; (b) thực hiện Điều khoản dịch vụ; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Lecttr, những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch vụ, trong đó bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể liên quan tới (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

Bạn hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm hỗ trợ trong Dịch vụ này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do Lecttr thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này. Bạn không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

Đóng góp

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, câu hỏi và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho Lecttr thông mọi hình thức, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) Lecttr không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp; (c) Lecttr có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì; (d) Lecttr có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển; (e) Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của Lecttr không có bất cứ nghĩa vụ nào của Lecttr đối với bạn; và (f) bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Lecttr trong bất kỳ trường hợp nào.

Sửa đổi dịch vụ

Lecttr giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng Lecttr không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Lecttr có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản Lecttr và truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với, (a) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận khác, (b) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu), (d) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó), (e) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất, (f) không sử dụng trong thời gian dài, (g) bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc (h) không chi trả bất cứ khoản phí nào của bạn đối với Dịch vụ (nếu có). Việc chấm dứt sử dụng tài khoản Lecttr của bạn bao gồm (a) xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các Nội dung trong phạm vi Dịch vụ, (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của bạn (hoặc bất cứ phần nào của tải khoản), và (c) ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của Lecttr và rằng Lecttr không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn.