Lớp 10

Các bài giảng, lý thuyết, chuyên đề và bài tập đề thi các môn học từ Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD,… lớp 10 được soạn kĩ lưỡng và dễ hiểu nhất trên Lecttr

  1. Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Chu kì tế bào Khái niệm Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào Chu kì tế bào gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào. Ví dụ: Tế bào người nuôi cấy trong ống nghiệm có chu kì
  1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
  2. Lớp 10
  3. Vật lý lớp 10
Công Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát: Nếu lực không đổi F tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc thì công của lực F được tính theo công thức: A=
  1. Chương 4
  2. Lớp 10
  3. Toán lớp 10
  4. Đại số
Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng  trong đó là các biểu thức chứa cùng một biến .   Điều kiện xác định của bất phương tr

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

  1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du