Lớp 11

Các bài giảng, lý thuyết, chuyên đề và bài tập đề thi các môn học từ Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD,… lớp 11 được soạn kĩ lưỡng và dễ hiểu nhất trên Lecttr

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

  1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
  2. Lớp 10
  3. Vật lý lớp 10
Động lượng: Xung lượng của lực: Khi một lực không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian thì tích . được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian ấy. Tác dụng của xung lượng của lực: Theo định luật II N