Lớp 11

Các bài giảng, lý thuyết, chuyên đề và bài tập đề thi các môn học từ Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD,… lớp 11 được soạn kĩ lưỡng và dễ hiểu nhất trên Lecttr

  1. B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Hoạt động của tim Tính tự động Tính tự động của tim là khả năng co bóp nhịp nhàng khi tách khỏi cơ thể. Nguyên nhân: Nhờ hệ dẫn truyền tim bao gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puockin. Ý nghĩa: Phẫu thuật ghép tim     C

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích