Bạn chỉ giỏi hơn
nếu bạn đọc sách

Margaret Fuller nói “Hôm nay là người đọc, ngày mai là lãnh đạo”. Lecttr mang đến cho bạn trải nghiệm đọc hơn 400 bài viết được hay nhất, gần gũi nhất về kiến thức phổ thông, chia sẻ kinh nghiệm, kĩ năng và hơn thế nữa! 

Nổi bật trên Lecttr

Lớp 10

Tiếp

Lớp 11

 1. Lượng giác
Đối với kiến thức lớp 11, cách duy nhất để biện luận phương trình lượng giác chứa tham số chính là đưa về phương trình lượng giác dạng cơ bản để thực hiện. 1. Phương pháp giải: Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình lượ
Tiếp

Lớp 12

 1. Tiếng Anh lớp 11
 2. Tiếng Anh lớp 10
 3. Tiếng Anh lớp 12
Các nhóm từ dễ nhầm lẫn Concerned with/ about Be concerned with: có liên quan tới Be concerned about: quan tâm, lo lắng về Conservation / Conversation Conservation: bảo tồn Energy conservation reduces your fuel bills and helps the environment.  Conversation: hội thoại She
 1. Tiếng Anh lớp 11
 2. Tiếng Anh lớp 10
 3. Tiếng Anh lớp 12
Các từ dễ nhầm Coast/ Beach/ Shore/ Sea/ Seaside Coast: vùng đất nằm sát biển Rimini is a thriving resort on the east coast of Italy. Beach: bãi biển, có cát và sỏi. We spent the day on the beach. Shore: bờ biển / sông/ hồ You can walk for miles along the shore. Sea:
 1. Tiếng Anh lớp 11
 2. Tiếng Anh lớp 10
 3. Tiếng Anh lớp 12
Các nhóm từ dễ nhầm lẫn Beside/ Besides Beside = next to = at the side of = bên cạnh Come and sit here beside me. Besides = in addition to/ also: ngoài ra, thêm vào đó. Do you play any other sports besides basketball? Cause/ Reason Cause: nguyên nhân sâu xa, nguồn gốc của
 1. Tiếng Anh lớp 11
 2. Tiếng Anh lớp 10
 3. Lớp 10
 4. Lớp 11
 5. Tiếng Anh lớp 12
 6. Lớp 12
Các từ dễ nhầm Assemble/ Gather/ Collect/ Convene “Assemble” = “Gather” tập trung, tập hợp lại (cùng đến một nơi nào vì mục đích chung). A crowd had assembled outside the gates before we came. “Collect” tập hợp, thu thập (gom lạ
Tiếp