Lớp 12

Các bài giảng, lý thuyết, chuyên đề và bài tập đề thi các môn học từ Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD,… lớp 12 được soạn kĩ lưỡng và dễ hiểu nhất trên Lecttr

  1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Lí thuyết Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Kim loại kiềm Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Kim loại thuộc nhóm IA: liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs), franxi (Fr) Cấu tạo nguyên tử: L
  1. Chương 6: Kim loại kiềm/Kim loại kiềm thổ/Nhôm
Kim loại kiềm Kim loại kiềm là những nguyên tố s, có một electron lớp ngoài cùng, ở phân lớp ns¹. Chúng được gọi chung là các kim loại kiềm do tính tan trong nước tạo dung dịch có tính kiềm mạnh. Các kim loại kiềm là những kim loại rấ
  1. Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Môi trường sống Khái niệm Môi trường sống bao gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, p

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

  1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
  2. Lớp 10
  3. Vật lý lớp 10
Động lượng: Xung lượng của lực: Khi một lực không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian thì tích . được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian ấy. Tác dụng của xung lượng của lực: Theo định luật II N