Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với Lecttr qua các kênh sau để nhận được phản hồi nhanh nhất. Lecttr sẽ cố gắng trả lời tất cả trong thời gian sớm nhất.

Email: [email protected] (Hỗ trợ người dùng)
[email protected] (Hợp tác tác giả, sáng tác nội dung)
[email protected] (Khiếu nại bản quyền)
[email protected] (Hợp tác quảng cáo)
[email protected] (Dành cho báo chí)

Facebook: Lecttr by Lớp 6/7 TK

Số điện thoại: +84938848549