Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với Lecttr qua các kênh sau để nhận được phản hồi nhanh nhất. Lecttr sẽ cố gắng trả lời tất cả trong thời gian sớm nhất.

Email: [email protected] (Hỗ trợ người dùng, Hợp tác, Khiếu nại bản quyền)
Facebook: Lecttr by Selfomy