Bài viết của Nguyentrantunhan

  1. Chương VI: Khúc xạ ánh sáng
Dạng 1: Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Tia sáng đi từ nước có chiết suất sang thuỷ tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới, biết góc tới i=30o.   Phương
  1. Chương V: Cảm ứng điện từ
Dạng 3: Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Một thanh dẫn điện dài 20 cm tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 5.10-4 T. Vector vận tốc của thanh vuông góc với vector c