Chương II: Dòng điện không đổi

 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Cho mạch điện như hình vẽ: E1 = 8 V, r1 = 1,2 Ω, E2 = 4 V, r2 = 0,4 Ω, R = 28,4 Ω, UAB = 6 V a. Tính cường độ dòng điện trong mạch và cho biết chiều của nó. b. Tính hiệu điện thế
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Cho đoạn mạch như hình vẽ:  UAB = U = hằng số, R1 = b và biến trở R. a. Xác định R để công suất trên điện trở R1 đạt giá trị cực đại. Xác định giá trị cực đại. b. Xác định R để công suất trên
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Khi mắc điện trở R1 = 5 Ω vào hai cực của nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 10 V, nếu thay R1 bởi điện trở R2 = 11 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài là U2 = 11 V. Tính suất điện
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Bài tập ví dụ Bài tập 1: Một dây nhôm dạng hình trụ tròn được quấn thành cuộn có khối lượng 0,81 kg. Tiết diện thẳng của dây là 0,1 mm2. Tìm điện trở của dây đó biết rằng nhôm có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượ
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Một bàn là được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 30 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 1440kJ. Tính: a. Công suất điện của bàn là. b. Điện trở của bàn là và dòng điện
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
  Điện dung tối đa của tụ là: Như vậy, sau khi làm bài trên ta đã biết cách tính hiệu điện thế tới hạn của một tụ bất kì và hiệu điện thế đó được định nghĩa là hiệu điện thế tối đa để đánh thủng được tụ.– Tr�
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Dòng điện không đổi qua dây dẫn kim loại có cường độ 0,64A. Trong khoảng thời 1 phút, tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây và số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây. Phương pháp v�
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Những lưu ý trong phương pháp giải Toàn mạch Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r; hoặc gồm nhiều nguồn điện được ghép thành bộ nguồn có suất điện động Eb, điện trở trong rb
 1. Chương II: Dòng điện không đổi
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Như đã biết, khi pin Lơ-clan-sê (đã học ở bài 7) được sử dụng một thời gian dài thì điện trở trong của pin tăng lên đáng kể và dòng điện mà pin sinh ra trong mạch điện kín trở nên khá nhỏ. Vậy cường độ dòng điện chạy trong mạ

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

 1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du