Unit 9

Bài viết mới

  1. Tiếng Anh lớp 10
  2. Tiếng Anh lớp 11
  3. Tiếng Anh lớp 12
  4. Tiếng Anh lớp 6
  5. Tiếng Anh lớp 7
  6. Tiếng Anh lớp 8
  7. Tiếng Anh lớp 9
1. Câu điều kiện loại 0 (if 0) 2. Câu điều kiện loại 1 (if 1) – Cấu trúc If clause Main clause If + S + V(s,es) S + will/ can/ should/ must/may/might/…… + V Trong câu điều kiện loại I, mệnh đề if chúng ta chia ở thì HIỆN TẠI ĐƠN và mệnh đề

Bài viết được yêu thích

  1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du