I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy

 • Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ tại mỗi điểm trong dây dẫn kín có một điện trường mà vectơ cường độ điện cùng chiều với dòng điện. Đường sức từ của điện trường này nằm dọc theo dây, nó là một đường cong kín.
 • Điện trường có đường sức từ là đường cong kín gọi là điện trường xoáy.
 • Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.

2. Điện trường biến thiên và từ trường

i=\frac{d_{q}}{d_{p}}

q=CU=CEd

\rightarrow i=Cd\frac{dE}{dt}

 • Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức từ của từ trường bao giờ cũng khép kín.

II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen

1. Điện từ trường

 • Điện trường và từ trường là hai mặt thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trường.
 • Điện trường và từ trường có quan hệ mật thiết với nhau và không thể tồn tại độc lập, riêng rẽ.

2. Thuyết điện từ Mắc-xoen

 • Các phương trình Mắc-xoen mô tả mối liên hệ của điện từ trường, gồm có 4 phương trình:
  • Điện tích, điện trường, dòng điện và từ trường;
  • Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy;
  • Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.
 • Thuyết điện từ khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa điện tích, điện trường và từ trường.

III. Bài tập

 

 

 

Người đóng góp
Không có bình luận
Viết một bình luận Cancel
Comments to: Bài 21: Điện từ trường

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.