Hàm số mũ – Hàm số lũy thừa – Hàm số logarit

 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Khái niệm       Hàm số lũy thừa có dạng: , trong đó là một hằng số tùy ý. Tập xác định: Số mũ lũy thừa Tập xác đinh  nguyên dương nguyên âm hoặc không nguyên Hàm số lũy thừa liên tục trên tập xác định của nó. Lưu ý: Theo đị
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Bất phương trình mũ Bất phương trình mũ cơ bản Định nghĩa Bất phương trình mũ cơ bản là bất phương trình có một trong các dạng: với cho trước thỏa mãn và (x là ẩn số) Cách giải Dùng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm loga
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Lũy thừa số mũ nguyên  Định nghĩa Lũy thừa số mũ nguyên dương Cho , ta định nghĩa: (n thừa số a) là lũy thừa bậc n của a, a gọi là cơ số, n gọi là số mũ Lũy thừa số mũ nguyên âm Cho  , ta định nghĩa: Chú ý: và   không có
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Định nghĩa Cho Hàm số dạng được gọi là hàm số mũ cơ số a. Hàm số dạng được gọi là hàm số logarit cơ số a. Lưu ý: Kí hiệu dùng đề chỉ hàm số logarit cơ số 10. Kí hiệu dùng để chỉ hàm số logarit cơ số e.   Một số giới
 1. Hàm số mũ - Hàm số lũy thừa - Hàm số logarit
 2. Lớp 12
 3. Toán lớp 12
Phương trình mũ Phương trình mũ cơ bản Định nghĩa Phương trình mũ cơ bản là phương trình có dạng: với cho trước thỏa mãn và (x là ẩn số) Cách giải Nếu thì phương trình vô nghiệm vì Nếu thì Ví dụ 1: Giải phương trình Bài giải Vậy

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

 1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du