Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số

 1. Toán lớp 12
 2. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Định nghĩa Giả sử hàm số xác định trên a) Nếu tồn tại một điểm sao cho   thì số được gọi là GTLN của hàm số trên Kí hiệu: b) Nếu tồn tại một điểm sao cho   thì số được gọi là GTNN của hàm số trên Kí hiệu: Nói cách khá
 1. Lớp 12
 2. Toán lớp 12
 3. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Khái niệm cực đại, cực tiểu Cho hàm số y =f(x) xác định, liên tục trên (a;b), a b (có thể a là , b là ) và điểm xo (a;b): Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x)<f(xo) và thi ta nói hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm xo. Nếu
 1. Lớp 12
 2. Toán lớp 12
 3. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Tiệm cận đứng Định nghĩa Đường thẳng được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu ít nhất một trong 4 điều kiện  được thỏa mãn, cụ thể:   Như vậy, điều kiện cần để hàm phân thức  nhận đường thẳng làm
 1. Lớp 12
 2. Toán lớp 12
 3. Ứng dụng của đạo hàm trong khảo sát hàm số
Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số Bước 2: Khảo sát sự biến thiên của hàm số Tính giới hạn (nếu có) để suy ra các đường tiệm cận của hàm số. Tính đạo h�

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

 1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du