Không phân loại

  1. Không phân loại
  2. Lớp 11
  3. Ngữ văn lớp 11
Bài tập 1 Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn bản của Huy Cận chưa đầy đủ, thiếu ý: Thơ mới đã đổi mới sự biểu hiện của cảm xúc, góp phần vào sự phát triển của tiếng Việt. Bài tập 2 Đọc lại bài “M
  1. Không phân loại
Franklin Delano Roosevelt là một luật sư, một chính khách, và một tổng thống, được nhớ đến với chính sách Kinh Tế Mới (New Deal) trong thời kì khủng hoảng của nước Mỹ. Trong nhiệm kì của ông, ông đã nỗ lực mang lại sự ổn định và

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

  1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du