Phần 5: Di truyền học

  1. Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
  2. Sinh học lớp 12
  3. Trải nghiệm
Lưu ý: Trước khi vào bài tập dạng đột biến, các bạn nên xem lại một số kiến thức sau nhé :>– Đột biến – Tóm tắt kiến thức– Cơ chế di truyền cấp độ phân tử – Dạng bài tập thường gặp Đột biến gen  Bài
  1. Phần 5: Di truyền học
  2. Sinh học 12
  3. Trải nghiệm
Bạn đã nắm vững lý thuyết Qui luật di truyền chưa? Hãy củng cố thêm cùng Lecttr tại đây nhé! Phương pháp giải các dạng bài tập  Dạng 1: Xác định số giao tử được tạo thành và số tổ hợp được tạo thành Xác định số giao tử đ