1. Trải nghiệm

Thao tác thí nghiệm

Lý thuyết

Glucozo + Cu(OH)2

  • B1. Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch CuSO4 5%. vā  1ml dung dich NaOH 5% 

→  1ml khoảng 20 giọt

→ NaOH dư => Tạo môi trường phức

B2. Lắc nhẹ, gan lop dung dịch để giữ kết tủa

→ Kết tủa Cu(OH)2 màu xanh

B3: Thêm 1ml glucozo 10% vào ống nghiệm, lạc nhẹ

→ Dung dịch màu xanh thẳm, kết tủa bị hòa tan

→ Chứng minh glucozơ có nhiều có nhiều -OH liền kề

este hóa

Thực hiện phản ứng este hóa axit axetic và etanol

Khi có mặt H2SO4 đặc, đun nóng và cát SiO2 (tăng khả năng đối lưu). Khi đạt trạng thái cân bằng, thêm một ít muối ăn (tăng khả năng tách lớp và tăng khối lượng riêng)

Protein biure

B1. Cho 4 ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm

B2. Nhỏ từng giọt 3ml CuSO4 dung dịch bão hòa

→ Protein động từ → Xuất hiện kết tủa

B3. Thêm 5ml dd NaOH 30% và khuấy đều

→ Dung dịch tím

→ Không được đun nóng để tránh protein đông tụ 

Bài tập

1. Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:

Bước 1: Cho 2ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic kết tinh và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. 

Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi. 

Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3-4 ml nước lạnh.

 Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng este hóa giữa ancol isoamylic với axit axetic là phản ứng một chiều. 

B. Việc cho hỗn hợp sản phẩm vào nước lạnh nhằm tránh sự thủy phân.

C. Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.

D. Tách isoamyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết. 

2. Tiến hành thí nghiệm phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2 theo các bước sau đây: Bước 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% + 1 ml dung dịch NaOH 10%. Bước 2: Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa. 

Bước 3: Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 10% vào ống nghiệm, lắc nhẹ.

Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Sau bước 1, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng xanh. 

B. Phản ứng trên chứng minh trong phân tử glucozơ có 5 nhóm -OH. 

C. Sau bước 3, kết tủa bị hòa tan và trở thành dung dịch có màu tím đặc trưng. 

D. Cần lấy dư dung dịch NaOH để đảm bảo môi trường cho phản ứng tạo phức.

3. Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol khi có mặt H2SO4 đặc, đun nóng và cát (SiO2). Sau khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, thêm một ít muối ăn (NaCl) vào. Trong các phát biểu sau, có mấy phát biểu đúng? 

(1) Có thể dùng dung dịch axit axetic 5% và ancol 10° để thực hiện phản ứng este hóa.

(2) H2SO4 đặc đóng vai trò xúc tác và tăng hiệu suất phản ứng. 

(3) Muối ăn tăng khả năng phân tách este với hỗn hợp phản ứng thành hai lớp. 

(4) Cát có tác dụng là tăng khả năng đối lưu của hỗn hợp phản ứng.

 (5) Việc đun nóng nhằm làm cho nước bay hơi nhanh hơn. 

A. 2

B. 3

C. 5

D.4

4. Thí nghiệm 1: Cho 5 giọt dung dịch CUSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch vào ống nghiệm. Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2. Rót thêm 2 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ. 

Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%), 1 ml dung dịch NAOH 30% và 1 giọt dung dịch CUSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm.

Thí nghiệm 3: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm chứa 5 ml dung dịch H2SO4 loãng dư Sau 5 phút lấy đinh sắt ra, thêm từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch vừa thu được. 

Cho các phát biểu sau:

 (1) Thí nghiệm 1 chứng tỏ glucozơ có chứa nhiều nhóm OH liền kề.

 (2) Thí nghiệm 2 thu được sản phẩm màu tím.

 (3) Thí nghiệm 3 ion Cr2O72- bị khử thành Cr3+.

 (4) Cả ba thí nghiệm đều có sự thay đổi màu sắc. 

(5) Cả ba thí nghiệm đều xảy ra phản ứng oxi hoá khử

 Số phát biểu đúng là:

 A. 2 

B. 3

C. 4

D. 5

  • Đáp án: https://selfomy.com/hoidap/397830/ti%E1%BA%BFn-h%C3%A0nh-c%C3%A1c-th%C3%AD-nghi%E1%BB%87m-sau
Người đóng góp
Không có bình luận
Viết một bình luận Cancel
Comments to: Thao tác thí nghiệm

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.