Học kỳ 2

Bài viết mới

  1. Chương IV: Dao động và sóng điện từ
  2. Lớp 12
  3. Vật lý lớp 12
I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường 1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ tại mỗi điểm trong dây dẫn kín có một điện trường mà vectơ cường độ điện cùng chi

Bài viết được yêu thích

  1. Chương 4: Các định luật bảo toàn
  2. Lớp 10
  3. Vật lý lớp 10
Động lượng: Xung lượng của lực: Khi một lực không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian thì tích . được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian ấy. Tác dụng của xung lượng của lực: Theo định luật II N