Đại số và giải tích

  1. Lớp 11
  2. Tổ hợp và xác suất
  3. Toán lớp 11
Phép thử và không gian mẫu Phép thử là một thí nghiệm hay một hành động mà: Kết quả của nó không đoán trước được. Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của hành động đó. Tập hợp mọi kết quả

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

  1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du