Chương I: Điện tích. Điện trường

 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1:  Một tụ điện có điện dung C1 = 0.2 F  khoảng cách giữa 2 bản tụ là d1 = 5 mm được nạp đến hiệu điện thế U1 = 100V.  a. Tính năng lượng của tụ điện b. Ngắt tụ ra khỏi nguồn tính độ biến thiên
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Kiến thức cần nhớ: – Điện dung của tụ: – Năng lượng của tụ điện: – Điện dung của tụ điện phẳng: Bài tập 1: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 20 pF. Tích điện đến hiệu điện thế 250V.
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Một số công thức sẽ được dùng ở dạng toán này:– Công của lực điện: A = q.E.d = q.U– Công của ngoại lực: A’ = A– Định lý động năng: – Biểu thức hiệu điện thế: – Hệ thức liên hệ gi�
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Tam giác ABC vuông góc tại A được đặt trong điện trường đều . Biết = ABC = 60o, AB song song , BC = 6 cm, UBC = 120 Va. Tìm UAC, UBA và độ lớn . b. Đặt thêm ở điểm C một điện tích
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Một con lắc đơn gồm một quả cầu tích điện dương khối lượng g buộc vào sợi dây mảnh cách điện. Con lắc treo trong điện trường đều có phương nằm ngang với cường độ điện trường 10000 V/m, tại nơi
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Dạng 1: Điện trường do điện tích điểm gây ra A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điểm tích điểm q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Dạng 3: Tương tác của nhiều điện tích Bài tập 1: Trong chân không cho hai điện tích q1 = – q2 = 10-7 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực AB và cách AB 3 cm người ta đặt điện tích q0
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Dạng 1: Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên A. Bài tập ví dụ Bài tập 1: Hai điện tích q1 = 2.10-8 C, q1 = -10-8 C đặt cách nhau 20cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng? Trước hết muốn giải đ�
 1. Chương I: Điện tích. Điện trường
 2. Lớp 11
 3. Vật lý lớp 11
Công của lực điện Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều Đặt một điện tích q dương (q>0) tại một điểm M trong điện trường đều, nó sẽ chịu tác dụng của một lực điện . Lực l�

Bài viết mới

Bài viết được yêu thích

 1. Toán học và đời sống
Xin chào các mem của Lớp 6/7 TK, mình là Đạt, một nam sinh vui vẻ, hòa đồng, sống tiết kiệm và đặc biệt là chưa có bồ. Là cộng tác viên của Lớp và là một người đam mê Toán, mình thật sự rất thích những câu đố đào sâu vào tư du