Tác giả: davidle2810

  1. Lớp 11
  2. Lượng giác
  3. Toán lớp 11
Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Dạng (với ) Cách giải hoặc Đặt (hoặc ).Điều kiện: Khi đó phương trình trở thành: hoặc Đặt (hoặc ). Khi đó phương trình trở thành: Ví dụ 1: Giải phương trình (*) Bài giải Đặt